LAN-ILDOAK:

Ikuspegi feministako lankidetza

Planteamendu feministaren aldeko apustua egiten dugu, eta gure barne-politikan zehaztuta daude horren esanahia eta edukia. Ikuspegi horrek berekin dakar desparekotasunak ikuspegi multidimentsionalarekin eta intersekzionalarekin aztertzea, genero-azterketa gainditzea eta egiturazko desberdinkerien kausei modu integralagoan heltzea.

Era berean, emakumeen agentziarekin konpromisoak hartu nahi ditu, emakumeen aurkako edozein diskriminazio, eskubide-urraketa edo indarkeria desagerrarazteko, eta, hala, aldaketak eragiteko emakumeek espazio publikoetan eta pribatuetan banaka eta taldean jarduteko duten gaitasuna indartu ahal izateko.

Ikuspegi horrek indartu egiten du ekitatearen aldeko erakunde-aldaketaren estrategia, ezinbesteko tresna baita gure erakundeak eraldatzeko eta ikuspegi feminista horren inplementazioa indartuko duten aliatuak atxikitzeko. Pertsonen eta naturaren zaintzan jartzen du lankidetzaren arreta, eta sistemaren erdigunean jartzen du bizitza. Era berean, lankidetza-eredua berrikustea proposatzen du, sistema kapitalista eta patriarkala indartzen duten aztarna kolonialak eta arrazistak identifikatzeko eta desagerrarazteko lan egiteko. Era berean, bermatzen du ikuspegi feminista ezartzeko hartutako konpromisoek aurrekontu nahikoa izango dutela gure erakundearen barne-eremuan eta euskal lankidetza deszentralizatuaren deialdi publikoetan.

Mujer-perfil

Feminismotik eraldatu:

  • Euskal lankidetzaren politika publikoa osatzen duten dokumentu instituzionalei ekarpena egiten diegu, defendatzen dugun ikuspegi feminista zehazten laguntzeko eta horretan eragiteko.
  • Gure inguruko mugimendu feministarekin elkarlanean aritzen gara, ikuspegi internazionalista emateko eta haren esperientziaz eta ezagutzez elikatzeko.
  • Ikuspegi feminista gure erakundearen eta bazkide ditugun GGKE-en zereginetan txertatzeko lan egiten dugu.

Lotutako aktualitatea