• Euskadiko GGKE-etan genero ikuspegia sartzeko prozesuaren sistema-ebaluazioa

Euskadiko GGKE-etan genero ikuspegia sartzeko prozesuaren sistema-ebaluazioa

Urtea: 2008
Lanketa: Euskadiko GGKE-en Koordinakundea, Kalidadea Acompañamiento, calidad y desarrollo

Lan honek 10 GGKEk euren erakundeetan gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna lortzeko jarraitutako prozesua biltzen du, bai eta horren ondorioak ere. 14 hilabetez, GGKE horiek euren borondatez eta konpromiso argiz egin zuten lan prozesu batean helburu horiek lortzeko.