LAN-ILDOAK:

Gizarte-eraldaketarako komunikazioa

Informazioaren eta komunikazioaren aldeko apustua egiten dugu gizarte demokratikoetan bermatu beharreko giza eskubide gisa, pertsonen eta herrien garapena bermatzen dutelako.

Gizarte-eraldaketarako komunikazioan, prozesu bat da komunikazioa (produktu bat baino gehiago), gizarte parte-hartzaileak, demokratikoak, horizontalak eta askotarikoak eraikitzeko. Eztabaidan, hausnarketan eta ekintzan gizarte-eragile guztiek parte-hartzea lortu nahi du, garapen-eredu justua eta jasangarria sortzeko modu kolektiboan.

Errealitatearen ikuspegi proaktiboagoa eta ingurunea eraldatzeko jarrera sortzen du pertsonengan, ikuspegi globaletik betiere. Informazioa ekintza bihurtzen du; horretarako, aldaketarako informazioa, prestakuntza eta proposamenak eskaintzen ditu, eta kontzientziatu, ikertu eta ezkutatu nahi den egia azaleratzen du. Era berean, herritarrak mobilizatzeko deia egiten du, parte-hartzean, gizarte-kohesioan eta eraldaketan laguntzen du, norbanakoaren eta kolektiboaren ikuspegitik, eta onartezinaren aurrean alternatibak proposatzen ditu.

Gainera, uste du komunikabideen eta kazetarien parte-hartze aktiboa funtsezko eragileak direla ahalduntze komunikatiboa, aldaketa soziala eta balio solidarioen sustapena ahalbidetzeko, etengabeko ezagutza eta hausnarketa kritikoa oinarri hartuta.

Camara

Komunikazioa aldaketa sozialaren eragile gisa:

  • Lan-arloekin eta lantaldeekin koordinatuta, erakundearen helburuekin bat datozen komunikazio-estrategiak diseinatzen ditugu.
  • Komunikabideei zuzendutako ekintzak egiten ditugu, gure jarrerak, jarduerak eta proposamenak zabaltzeko eta, hala, munduan bizi diren errealitateen aurrean biztanleria informatua, kritikoa eta parte-hartzailea izan dadin laguntzeko, bai eta elkartasuneko eta nazioarteko lankidetzako politikak indartzeko ere.
  • Bidegabekeria globalak eta haien zergatiak ikusarazten ditugu, bai eta bidegabekeria horiek aldatzeko eskura ditugun tresnak ere, eta egitea nahi ez duten galderak planteatzen ditugu. Gainera, ihes egiten dugu diskurtso sinplista, paternalista edo alderdikoietatik, eta sistema demokratikoak higatzen dituzten gorrotoaren eta desinformazioaren diskurtsoei aurre egiten diegu. Herritarrekin konektatu nahi dugu, partikularra eta indibiduala denaren aurrean, guztion ongiaren alde egiteko.
  • Komunikazio-tresnak kudeatzen ditugu, hala nola web orriak, buletinak, sare sozialak edo argitalpenak.

Lotutako aktualitatea

Konexioak irudiak
Analisia/Iritzia

Obamarengandik 5 pertsonatara zaude

Teoria bitxi horrek erakusten digu garapenerako GKEok jaio ginenetik defendatzen dugun hau: bizi garen mundua guztiz interkonektatuta dago, eta gure ekintzek ondorioak dituzte gure ingurunetik haratago.