•	Eusko Jaurlaritzaren enpresa-nazioartekotzerako politiken analisia: garapenerako politiken koherentzia

Eusko Jaurlaritzaren enpresa-nazioartekotzerako politiken analisia: garapenerako politiken koherentzia

Urtea: 2017
Lanketa: Euskadiko GGKE-en Koordinakundea, Bakea eta Duintasuna-Latinoamerikako Multinazionalen Behatokia

Argitalpen honek Eusko Jaurlaritzaren enpresa-nazioartekotzeko politikaren ikuspegia, printzipioak eta hartan diharduten eragile eta tresnak ezagutu nahi ditu, bai eta giza garapen iraunkorraren ikuspegiarekiko zer koherentzia duten ebaluatzea ere.