Euskal GGKE-ek Chiapasen duten inpaktu sozialari buruzko txostena 2010-2020

Portada Informe del impacto social de las ONGD vascas en Chiapas 2010-2020

Azterketa berritzaile honek neurtu nahi du 2010-2020 urteetan zehar esku hartze honek izan duen inpaktu soziala lurralde horretan. Analisiaren helburua da zenbait proiektu puntual ebaluatze hutsetik harago joatea. Lortutako ondorioen argazki zabala eskaintzen du, bai eta euskal GGKE-en elkartasun-ekimenei esker Chiapaseko emakumeen eta gizonen bizitzan zer aldaketa sakon gertatu diren jakitea ere, gizarte-eraldaketaren ikuspegitik. Ikuspegi holistikotik, lan honek eskualde eta denbora tarte horietan egindako lanaren indarguneak eta ahulguneak adierazten du emaitzei dagokienez.

Argitalpena ikusi