Garapenaren aldeko nazioarteko lankidetzarako dirulaguntzak

Hasierako data: 2024 / 02 / 2
Azken eguna: 2024 / 11 / 1

Deitzaile: Oñatiko Udala

Gomendatzen dugu dirulaguntzen epeak konfirmatzea administrazioak publikatutako deialdian.


Oñatiko Udalaren garapenaren aldeko nazioarteko lankidetzarako dirulaguntzen 2024 ekitaldiari dagokion deialdia

Guztira: 136.500,00 €

– A lerroa: hegoaldeko herrialde pobretuetan lankidetza-proiektua estrategikoak garatzeko diru laguntzak.

Baimendutako gastua: 79.000,00 €  |  Eskabide bakoitzari gehienez emango zaiona: 15.000 €

– B lerroa: hegoaldeko herrialde pobretuetan lankidetzako ekintza edo ekimen puntualetarako dirulaguntzak.

Baimendutako gastua: 30.000,00 €  |  Eskabide bakoitzari gehienez emango zaiona: 7.500 €

– C lerroa: Oñatiko udalerrian bertan eraldaketa sozialerako heziketa eta sentsibilizazio jardueratarako dirulaguntzak.

Baimendutako gastua: 9.500,00 €  |  Eskabide bakoitzari gehienez emango zaiona: 4.000 €

– D lerroa: larrialdiko laguntzarako eta ekintza humanitarioko proiektuak finantzatzeko dirulaguntzak.

Baimendutako gastua: 18.000,00 €  |  Eskabide bakoitzari gehienez emango zaiona: 4.000 €

 

Gogoratu: 5. artikulua. Erakunde eskatzaileek bete beharreko baldintzak.

b) Egoitza nagusia edo legez eratutako ordezkaritza (egoitza soziala) Oñatiko udalerrian izango dute.

 

Epeak

– A lerroa: 2024-02-06tik 2024-03-06ra

-B lerroa: 2024-02-06tik 2024-03-06ra

-C lerroa 2024-02-06tik 2024ko abuztuaren 31

– D lerroa: 2024-02-06tik 2024ko azaroaren 1era arte