Garapenean laguntzeko proiektuetarako dirulaguntzak emateko deialdia

Hasierako data: 2024 / 04 / 11
Azken eguna: 2024 / 09 / 16

Deitzaile: Vitoria-Gasteizko Udala

Gomendatzen dugu dirulaguntzen epeak konfirmatzea administrazioak publikatutako deialdian.


Lankidetza-ekintzak Garapenerako Lankidetzaren 2022-2025eko Gida Planaren esparru estrategikoari erantzuten diotenak kofinantzatzeko laguntzak ematea da deialdiaren xedea. Honela definitzen da misio hori: “Udalaren baliabide ekonomikoak, materialak eta giza baliabideak mobilizatzen dituen garapenerako lankidetza egitea” eta “Vitora-Gasteizko baliabideak mobilizatu eta lankidetzarako aliantzak ezartzea.”

Proiektuak ELGAko Garapenean Laguntzeko Batzordearen indarreko zerrendan garapenerako laguntza ofizialen onduraduntzat jotzen diren herrialdeetan baino ezingo dira burutu.
Deialdi honen barruan ez dira diruz lagunduko larrialdiko proiektuak, Larrialdietarako Arabako Funtsaren bitartez kudeatzen baitira horiek, ezta ekintza humanitarioetarako proiektuak ere.

1.940.000,00 euro.
1.740.000,00 euro bideratuko dira udal aurrekontuko “Lankidetzarako dirulaguntzak” partidaren kontura eta 200.000,00 euro Gasteizko Udal Urak SA (AMVISA) udal enpresaren lankidetzarako aurrekontuaren kontura.

Deialdiko atal guztietatik kanpo geratuko dira, berariaz, honako hauek:
— Enpresak eta irabazi-asmoa duten bestelako erakundeak.
— Arabako SEADen Lagunen Elkartea, lankidetza-hitzarmena sinatu baitu Vitoria-Gasteizko Udalarekin.
— Estatuaren, autonomia-erkidegoko administrazioaren, foru-aldundien eta gainerako administrazio lokalen menpeko instituzio eta zerbitzuak.

UK atala.

1.180.000,00 euro.

2023-2025 zikloko “kateatutako” urteko proiektuen bigarren urtea.
Entitate eskatzaileak: UK atalean, 2023ko garapenerako lankidetzako dirulaguntza-deialdiko UK atalean (urteko kateatuak) dirulaguntza jaso duten entitateek bakarrik aurkeztu ahal izango dute eskabidea. Deialdi horietan bi proiektu onetsi zitzaizkienek bina eskabide aurkeztu ahal izango dituzte atal honetan.

Eskabideak aurkezteko epea: UK ataleko proiektuak eta USA eta GE ataletako laburpen-dokumentuak aurkezteko: deialdiaren laburpena eta deialdiaren oinarriak ALHAOn sartu eta hurrengo 20 egun baliodunetara arte.

US atala.

410.000,00 euro

Bi urteko (2023-2024) ur eta saneamendu-azpiegitura eta -sistemen proiektuak bukatzea.

Entitate eskatzaileak: US atalean, 2023ko garapenerako lankidetzako dirulaguntza-deialdiko US atalean (urteko kateatuak) dirulaguntza jaso duten entitateek bakarrik aurkeztu ahalko dute eskabidea.

Eskabideak aurkezteko epea: US ataleko proiektuak eta GE ataleko behin betiko proiektuak aurkezteko: 2024ko irailaren 16ra arte.

USA atala.

70.000,00 euro.

2025-2026 ekitaldietan diruz lagunduko diren uraren eta saneamenduaren alorreko urteko proiektu kateatuen aukeraketa, eta horiek formulatzeko egiteke dauden lan teknikoetan laguntzea.

Entitate eskatzaileak: USA eta GE ataletan, deialdiko 1. eranskinean Vitoria-Gasteizen egoitza eta jarduna izateari dagokionez zehazten diren betebeharretako 5 betetzen dituzten gobernuz kanpoko eta irabazi-asmorik gabeko antolakunde edo entitateek bakarrik eskatu ahal izango dute dirulaguntza.

Eskabideak aurkezteko epea: UK ataleko proiektuak eta USA eta GE ataletako laburpen-dokumentuak aurkezteko: deialdiaren laburpena eta deialdiaren oinarriak ALHAOn sartu eta hurrengo 20 egun baliodunetara arte.

GE atala.

190.000,00 euro.

Giza eskubideak babesteko proiektuak aukeratzea eta gauzatzea.

Entitate eskatzaileak: USA eta GE ataletan, deialdiko 1. eranskinean Vitoria-Gasteizen egoitza eta jarduna izateari dagokionez zehazten diren betebeharretako 5 betetzen dituzten gobernuz kanpoko eta irabazi-asmorik gabeko antolakunde edo entitateek bakarrik eskatu ahal izango dute dirulaguntza.

Eskabideak aurkezteko epea: UK ataleko proiektuak eta USA eta GE ataletako laburpen-dokumentuak aurkezteko: deialdiaren laburpena eta deialdiaren oinarriak ALHAOn sartu eta hurrengo 20 egun baliodunetara arte.

Eskabideak aurkezteko epea: US ataleko proiektuak eta GE ataleko behin betiko proiektuak aurkezteko: 2024ko irailaren 16ra arte.

PT atala.

90.000,00 euro.

Gehienez sei hilabeteko epean gauzatzekoak diren proiektu txikiak.

Entitate eskatzaileak: PT atalean, deialdiko 1. eranskinean Vitoria-Gasteizen egoitza eta jarduna izateari dagokionez zehazten diren betebeharretako 4 betetzen dituzten gobernuz kanpoko eta irabazi-asmorik gabeko antolakunde edo entitateek bakarrik eskatu ahal izango dute dirulaguntza.

Entitate eskatzaileak: US, UK edo GE ataletan dirulaguntza eskatzen duten entitateek ezingo dute eskabidea aurkeztu PT atalean.

Eskabideak aurkezteko epea: PT ataleko proiektuak aurkezteko: 2024ko ekainaren 10era arte.