Ekintza humanitarioan sakontzeko eta esperientziak trukatzeko V. saioa

HASIERA: urria 19, 2023
BUKAERA: urria 19, 2023
NON: On line
ORDUTEGIA: 09:30-11:15

Jardunaldia/Kongresua/Topaketa

“Lokalizazioa eta inklusioa ekintza humanitarioan. Euskadiko GKEen aurrerapenak eta ikasketak”

Palestina, RASD eta Nigerren esperientziak, Mundubat, Bakerako Lankidetza Batzarrea, UPWC, MLRS eta DIKOren eskutik

Dinamizatzailea: Fernando Almansa. Aholkulario independentea

2023ko urriak 19 ƖƖ 09:30-11:15 CEST ƖƖ Webinar ƖƖ Aldibereko itzulpena gaztelera, ingelesera eta frantsesera

 

V Training and exchange of experiences in humanitarian action

“Localization and inclusion in humanitarian action. Progress and lessons learned from NGOs in Euskadi”

Experiences in Palestine, SADR and Niger by Mundubat, Assembly of Cooperation for the Peace, UPWC, SRC and DIKO

Facilitator: Fernando Almansa. Independent consultant

October 19 2023 ƖƖ 09:30-11:15 CEST ƖƖ Webinar ƖƖ Simultaneous translation into Spanish, English and French

 

V Espace de formation et d’échange d’expériences en action humanitaire

“Localizarion and inclusion dans l’action humanitaire. Progrès et leçons des ONG en Euskadi ”

Expériences en Palestine, en RASD et au Niger par Mundubat, Assemblée pour la Coopération de la Paix, UPWC, CRS et DIKO

Facilitateur: Fernando Almansa. Consultant indépendant

19 Octobre 2023 ƖƖ 09:30-11:15 CEST ƖƖ Webinar ƖƖ Traduction simultanée au espagnol, français et anglais

 

INSCRIPCIÓN antes del 16 de octubre ƖƖ IZENA EMAN urriaren 16a baino lehen ƖƖ REGISTRATION before October 16 ƖƖ INSCRIPTION avant le 16 octobre

 

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo