LANKIDETZA TEKNIKARIA – MANOS UNIDASEK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN

LANKIDETZA TEKNIKARIA – MANOS UNIDASEK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN

Kargua: LANKIDETZA TEKNIKARIA – MANOS UNIDASEK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN

Deitzaile: MANOS UNIDAS

Aurkezteko epea: 21/05/24

ESKATUTAKO PROFILA:

 • Goi-mailako unibertsitate-titulua.
 • Nazioarteko lankidetzari buruzko prestakuntza espezifikoa.
 • Garapen-proiektuen formulazioan, jarraipenean, auditoretzan eta ebaluazioan egiazta daitekeen esperientzia, erakunde publikoentzako txostenak egin dituena, bereziki Euskal Autonomia Erkidegokoak.
 • Proiektuaren zikloaren finantza- eta kontabilitate-ezagutzak eta kudeaketa-ezagutzak.
 • Microsoft 365 ingurune osoa lantzeko, lankidetzan aritzeko eta komunikatzeko tresnak eta gaitasun digitalak menderatzea.
 • Diziplina anitzeko taldeetan komunikatzeko, koordinatzeko, egokitzeko eta lan egiteko gaitasuna.
 • Antolatzeko gaitasuna, plangintza estrategikoa eta helburuak lortzeko orientazioa.
 • Bidaiatzeko prestasun handia
  Ingelesa eta/edo frantsesa: C1-C2 maila (Tarteko aurreratua-profesionala)
 • Euskara: B2 maila

 

BALORATUKO DA:

 • Motibazio eta konpromiso pertsonal handia.
 • Sintonia Esku Elkartuen irizpideekin.
 • Zeharkako ikuspegiak eta metodologiak ezagutzea: Emaitzetara bideratutako kudeaketa, Generoa Garapenean, Giza Eskubideak eta Ingurumena, metodologia parte-hartzaileak.
 • Erantzukizun handia. Ekimenerako gaitasuna, proaktibitatea eta planifikatutako jarduerekiko konpromisoa.
 • Garapenerako Lankidetzaren sektorea ezagutzea Euskadin.

EGINKIZUNAK:

Kofinantzaketa Sailaren koordinazioaren mende eta Kofinantzaketa Sailaren lantalde baten barruan eta Sail horren egituraren parte izanik:

 • Proiektuak aztertzea eta formulatzea.
 • Proiektuak erakunde publikoen deialdietara aurkeztea, bereziki Euskal Autonomia Erkidegokoetara, ezarritako formatu eta epeetan.
 • Kalitate teknikoaren jarraipena eta proiektuen gauzatzearen eta plangintzak betetzearen jarraipena egitea, eraginkortasun handiagoa lortzeko egin daitezkeen aldaketak aurreikusiz eta neurri zuzentzaileak proposatuz.
 • Proiektuaren jarraipen ekonomikoa: transferentziak, banku-kontuak, aurrekontu-gauzatzea, egin daitezkeen aldaketak, egiaztagirien berrikuspena.
 • Proiektuei buruzko txosten teknikoak eta ekonomikoak egitea, Esku Batuen eta Erakunde Publiko kofinantzatzaileen araudia eta prozedurak betetzen direla ziurtatuz.
 • Tokiko beste alderdiei prestakuntza eta laguntza ematea, identifikatutako balizko ahulezietan.
 • Proiektuak ikuskatzeko eta ebaluatzeko prozesuak prestatzea eta koordinatzea, eta emaitzak eta gomendioak itzuliko eta zabalduko direla ziurtatzea.
 • Aldian-aldian formulazio-, jarraipen- eta ebaluazio-bidaiak prestatu, koordinatu eta egitea.
 • Kudeatzen duen herrialdeari lotutako herri-estrategiak, MAPak (AECID) eta MIPak (EB) egiten parte hartzea, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde publikoentzako beste plan estrategiko batzuetan ere.
 • Erakunde publiko kofinantzatzaileekiko komunikazioa eta etengabeko kudeaketa.
 • Presentzia aktiboa EAEko Garapenerako Lankidetzaren sektorean (sareak, koordinatzaileak, elkarrizketa-mahaiak, etab.)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko ordezkaritzei eta boluntarioei laguntza eta prestakuntza ematea, erakunde publikoekin kudeatzeko.
 • Koordinazioak beste sail batzuekin: Ekonomiarekin, Komunikazioarekin, Hezkuntzarekin eta Proiektuen Arloarekin, kudeatutako proiektuen alderdi guztietarako.

 

LAN-BALDINTZAK:

 •  Lanpostua: Gasteiz (ohiko joan-etorriak Madrilera).
 • Kontratu mugagabea
 • Lanaldi osoa.
 • Urteko gutxieneko soldata 29.100 eta gehienez 32.900.

Aurrez hautatutako pertsonekin bakarrik jarriko gara harremanetan, eta elkarrizketa eta proba tekniko baterako deituko diegu.

 

Manos Unidas erakundeak berdintasun-plan bat du, gizonen eta emakumeen arteko aukera-berdintasunarekin konprometitzen gaituena, eta gure langile kontratatu eta boluntario guztiek konpromiso hori partekatzea espero dugu.

 

Interesdunak Giza Baliabideen Sailean curriculum vitaea aurkeztea convocatorias@manosunidas.org, azken eguna: 2024ko maiatzaren 21a.

 


No items found