EUROPAR BATASUNAK FINANTZATUTAKO ML PROIEKTU BATERAKO ERREFERENTZIA-AZTERKETA BAT EGITEKO ERREFERENTZIA-TERMINOAK

EUROPAR BATASUNAK FINANTZATUTAKO ML PROIEKTU BATERAKO ERREFERENTZIA-AZTERKETA BAT EGITEKO ERREFERENTZIA-TERMINOAK

Kargua: TERMS OF REFERENCE FOR CONDUCTING A BASELINE STUDY FOR WRF EU-FUNDED PROJECT

Deitzaile: Asociación para el desarrollo Foro Rural Mundial

Aurkezteko epea: 17/06/24

Munduko Landagunean, pertsona edo aholkularitza-agentzia bat bilatzen dugu, EBk finantzatutako gure proiekturako Oinarrizko Lerroko Azterketa bat egiteko. Azterlan horren helburua da Gizarte Zibileko Erakundeek (GZE) landa-garapen ekitatiboa sustatuko duten esparru politikoak garatzeko duten gaitasuna indartzea eta familia-nekazariek GJHak lortzeko egiten duten ekarpena hobetzea.

Oinarrizko lerroko azterlanak proiektuaren monitoretza- eta ebaluazio-sistema ebaluatu eta hobetuko du, EBko irizpide eta prozesuen arabera eraginkorra eta garrantzitsua dela bermatzeko, eta datuak biltzeko, txostenak egiteko eta monitorizatzeko jarraibideak emango ditu.

AHOLKULARITZAREN HELBURUAK:
Erreferentziako azterlanaren helburua da proiektuaren jarraipen- eta ebaluazio-sistema ebaluatzea eta hobetzea, EBko irizpide eta prozesuekiko eraginkortasuna eta egokitasuna bermatzeko. Era berean, jarraibide eta tresna argiak emango dizkie proiektuko taldeei eta bazkideei, datuen bilketan, txostenak egitean eta jardueren emaitzen jarraipenean eta ebaluazioan kalitatea eta puntualtasuna bermatzeko moduari buruz. Aholkularia edo aholkularitza-agentzia honako hauen arduraduna izango da:

 • Proiektuaren esparru logikoan zirriborratutako adierazleak aztertzea, espero diren emaitzei eta proiektuaren eraginari dagokienez, eta hobetzeko iradokizunak egitea.
 • Emaitza eta eragin-adierazle berriak iradokitzea, EBk finantzatutako esku-hartzeak diseinatzeko eta horien jarraipena egiteko oinarrizko adierazleetan oinarritutako esparru logikoan sartzeko.
 • Datuen bilketaren eta analisiaren eraginkortasuna bermatzeko jarraipen- eta ebaluazio-prozesuak diseinatzea.
  Bazkide betearazle bakoitzarentzat eta proiektu osoarentzat proiektuaren emaitzak lortzen direla ikuskatzeko tresnen diseinua babestea.
 • Proiektuaren adierazleen kodifikazioaren kalitatea ebaluatzea Europako Batzordearen OPSYS lineako plataforman, eta jarraibideak ematea proiektuaren aurrerapenari eta emaitzei buruzko informazioa emateko EBren plataformaren bidez.
 • Dagozkion adierazle guztiak sexuaren, adinaren, eskualdearen edo beste edozein azpikategoriaren arabera banakatuta daudela ziurtatzea.

Baliteke aholkularitzak laguntza-arlo gehiago identifikatzea, proiektuaren esparru logikoaren azterketaren eta proiektuko taldearekin izandako elkarrizketen ondorioz.

ESKATUTAKO PROFILA:

 • Ingeles ahozkoaren eta idatzizkoaren ezagutza bikainak behar dira, txostenak eta bestelako informazio-produktuak idazteko erakutsitako gaitasuna barne.
 • Espainiera eta frantsesa menderatzea.
 • Unibertsitateko titulua soziologian, nekazaritzan, ingurumen-zientzietan, nazioarteko ikasketetan, zuzenbidean, giza eskubideetan edo lotutako arloan.
 • Europar Batasunak finantzatutako proiektuen kudeaketan esperientzia sendoa izatea eta EBko txostenak egiteko tresnak eta sistemak ondo ezagutzea.
 • Gutxienez 3 urteko esperientzia jarraipenean eta ebaluazioan, jarraipen- eta ebaluazio-sistemen diseinuan eta aplikazioan.
 • Politikak egiten, gaitasunak garatzen, elikadura-segurtasunean eta generoan izandako esperientzia baloratuko da.
 • Lan-denborarekin eta -ordutegiarekin malgua izateko eta, aldi berean, kultura-desberdintasunak kontuan hartzeko gaitasuna.
 • Xehetasunekiko arreta eta epe doituak betetzeko gaitasuna.

AURREKONTUA:

10.000 €

NOLA APLIKATU:

Aholkularitza-agentzia edo -pertsonaren proposamenak honako hauek jaso behar ditu:

 • Curriculum vitaea, aholkulariaren profila eta esperientzia barne, antzeko zereginak. Bi erreferentzia sartu.
 • Proposatutako metodologia eta proposatutako erreferentzia-azterlanaren lan-plana.

Eskaerak wrfsecretary@ruralforum.org helbidera bidali behar dira ekainaren 17a baino lehen.

Ikusi deialdiaren xehetasunak hemen.