Garapenerako lankidetza proiektuak

Hasierako data: 2024 / 06 / 17
Azken eguna: 2024 / 07 / 15

Deitzaile: Basauriko Udala

Gomendatzen dugu dirulaguntzen epeak konfirmatzea administrazioak publikatutako deialdian.


Xedea
Txirotutako herrialdeetan garapenerako lankidetza proiektuak gauzatzea.
Onuradunak
Irabazi asmorik gabeko erakunde pribatuak, adibidez: GGKEak, erlijio elkarteak, fundazioak eta horien pareko erakundeak, baldin eta haien estatutuetan, helburuetan, eginkizunetan edo txostenetan berariaz jasota badago garapenerako lankidetza.

Zenbatekoa
140.000,00 euro.